Teilwr Bach...Morlyn Glas

Teilwr Bach...Morlyn Glas

Presents | Yn Cyflwyno

Tailored Landscape | Tirlun Teilwra

Morlyn Glas Coat

A bespoke, double breasted traditionally tailored coat featuring a themed hand printed lining; ‘Splash Explosion’ print.

Made with the ‘Morlyn Glas’ (Blue Lagoon ) fabric, from Melin Tregwynt’s ‘Ysbryd’ collection; a collection inspired by the colours and spirit of the Welsh landscape.

Cot Morlyn Glas

Cot ddwbl, wrth fesur wedi ei theilwra’n draddodiadol gyda leinin thematig wedi’i brintio â llaw; print ‘Ffrwydrad Sblash’.

Gwnaed y got yma o ddefnydd ‘Morlyn Glas’ a ddaw o gasgliad ‘Ysbryd’ Melin Tregwynt; casgliad o wehyddion blanced sy’n dehongli lliwiau ag ysbryd tirlun Cymru.

Photography | Ffotgraffiaeth: @Sarah_Murtadha_photography

The Blue Lagoon in Abereiddy was formed when the channel connecting the St Brides Slate Quarry to the sea was blasted, allowing the sea to flood in. The ‘Splash Explosion’ lining print design represents this and was created by blowing ink drops with a straw.

Designed and made by Catherine (Teilwr Bach), using traditional tailoring techniques and screen printed by hand at The Printhaus.

These coats are part of a series of five, featuring original lining prints complimenting the theme of each fabric.

Ffurfiwyd Morlyn Glas yn Aberieddy pan gafodd y sianel a oedd yn cysylltu Chwarel Llechi St Brides â’r môr ei chwythu i fyny a’i orlifo. Mae print leinin ‘Ffrwydrad Sblash’ yn cyn-rychioli hyn, a chrëwyd y patrwm trwy chwythu diferion inc gyda gwelltyn.

Cafwyd ei gynllunio a’i wneud gyda thechnegau teilwra traddodiadol gan Catherine (Teilwr Bach), a phrintiwyd y defnydd leinin â llaw yn The Printhaus.

Mae’r got yma yn rhan o gyfres o bump, gyda phob un yn fflawntio leinin â phrint gwreiddi-ol a chysyniadol i gyd-fynd â thema’r defnydd.

An exhibition to showcase the coats and the lining print designs will take place at Melin Tregwynt from the 23rd of August until the 1st of October.

It will be possible to talk to Catherine and arrange trying on the coats on the following days:

  • Friday September 3rd: 11am - 2pm

  • Tuesday September 7th: 11am - 2pm.

  • Friday October 1st: 2pm - 5pm

Please get in touch to arrange a meeting during the exhibition or to order your bespoke coat with the limited edition printed lining. You can choose from the different coat styles and fabrics and the coat will be made to your personal measurements.

Bydd yr holl gotiau a’r cynlluniau print yn cael eu cyflwyno mewn arddangosfa ym Melin Tregwynt rhwng yr 23ain o Awst a’r 1af o Hydref.

Bydd e’n bosib siarad i Catherine a threfnu trio’r cotiau ymlaen ar y diwrnodau canlynol:

  • Dydd Gwener Medi’r 3ydd: 11 - 2

  • Dydd Mawrth Medi’r 7fed: 11 - 2

  • Dydd Gwener Hydref 1af: 2 - 5

Cysylltwch os hoffech trefnu cyfarfod yn ystod cyfnod yr arddangosfa neu i archebu eich cot wrth fesur gyda’r defnydd leinin arbennig. Gallwch ddewis y steil a’r defnydd, a bydd y got yn cael ei wneud i’ch mesuriadau personol.

Contact info: info@teilwrbach.com I www.teilwrbach.com


Click image below to see more about the exhibition

Tailored Landscape/ Tirlun Teilwra

Comment on the exhibition and see more of the making process on | Dilynwch y prosiect a’r broses creu…

Instagram: @teilwr_bach

 

Thank you to | Hoffwn ddiolch… @stickyjim76 @theprinthaus

Back