a Vintage Star special edition

a Vintage Star special edition

Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn - or “the Nant” as it is often called – is home to the National Welsh Language and Heritage Centre on the northern coast of the Llyn Peninsula in north Wales. Nant Gwrtheyrn is managed by Ymddiriedoleath Nant Gwrtheyrn, a registered charity, and celebrates 40 years in 2018.

As part of the celebrations we have collaborated with Nant Gwrtheyrn to create an exclusive blanket based on our 1960’s original Welsh tapestry design ‘Vintage Star’.

Mae Nant Gwrtheyrn neu “y Nant” fel y’i gelwir ar lafar gwlad, yn le hudolus wedi’i leoli mewn hen bentref chwarelyddol ar arfordir gogleddol Penhryn Llŷn yng ngogledd Cymru. Mae Nant Gwrtheyrn yn elusen gofrestredig sy’n dal i gael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn.

Fel rhan o ddathliadau 40 mlynedd, mae ni wedi cydweithio â thîm y Nant i greu carthen unigryw yn seiliedig ar batrwm traddodiadol o’r 60au, patrwm yn ‘Hen Seren’

For more information check out their website at www.nantgwrtheyrn.org

We have created a blanket from pure New Wool, using a mixture of subtle colours of the sky, sea and land found in Nant. The colours show the richness of Wales and its language.

Rydym wedi creu blanced o gwlân newydd pur, gan ddefnyddio cymysgedd o lliwiau cynnil o awyr, môr a thir yn Nant. Mae’r lliwiau yn dangos Cyfoeth Cymru a’i hiaith.

Melin Tregwynt are supporting this fantastic cause by donating 30% of all proceeds from the sale of cushions, throws and blankets in the Nant Gwrtheyrn design.Cefnogi’r achos gwch hwn gan roi 30% o holl elw o werthu clustogau Melin Tregwynt, taflu ac blancedi mewn dylunio Nant Gwrtheyrn.

Back